Interneto svetainių AAALaw.eu ir AAALaw.lt naudojimo sąlygos

1. SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS

1.1. Interneto svetaines www.aaalaw.eu ir aaalaw.lt (toliau – Interneto svetainė) valdo UAB „AAA Law“ ir Domkutės ir partnerių advokatų profesinė bendrija AAA Law (toliau – mes, mūsų, mus arba AAA).

1.2. Jūsų prieigai prie Interneto svetainės ir jos naudojimui taikomos šios sąlygos (toliau – Sąlygos) ir Privatumo politika, kuri yra per nuorodą įtraukta į šias Sąlygas ir laikoma jų dalimi. Jūs neturite teisės naudoti Interneto svetainės jokiais neteisėtais arba Sąlygose draudžiamais tikslais. Naudodamiesi Interneto svetaine, jūs sutinkate su šiame pranešime išdėstytomis sąlygomis ir pareiškimais dėl atsakomybės apribojimo. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, turite nedelsdami nutraukti Interneto svetainės naudojimą.

1.3. AAA ir jums nusprendus sudaryti tam tikrą tarpusavio susitarimą, taikomos papildomos to susitarimo sąlygos. Tačiau žodinės diskusijos ir derybos, taip pat diskusijos ir derybos el. paštu naudojantis interneto svetainėje pateiktais kontaktiniais duomenimis yra tik mūsų turimų bendrų ketinimų išraiška ir neturi būti aiškinami ar laikomi jokiu susitarimu tol, kol raštu nesudaroma galutinė sutartis. Siekiant aiškumo, reikia pažymėti, kad terminas „galutinė sutartis“ reiškia faktinę aiškią, nedviprasmišką rašytinę sutartį (įskaitant sudarytą el. paštu), kurioje gali būti aiškiai apibrėžtas sutarties dalykas, kaina ir sąlygos, ir kurią patvirtino mūsų įgaliotas asmuo. Tylėjimas arba neatsakymas jums jokiais atvejais nelaikomas sutikimu su kokiomis nors sąlygomis. Atkreipkite dėmesį į tai, kad sudarytoms galutinėms sutartims taikomos mūsų standartinės sutarčių sąlygos.

2. KONSULTACIJOS

2.1. Bet koks turinys, kurį AAA pati skelbia interneto svetainėje, yra bendro pobūdžio informacija, ir negali būti laikomas profesionalia konsultacija (teisine ar kitokia), todėl neturėtų būti taip naudojamas ir juo neturėtų būti remiamasi priimant bet kokį sprendimą ar atsisakant jį priimti.

2.2. Kol nesudaryta galutinė sutartis, teisiškai neprivalome teikti jokių konsultacijų ar paslaugų. Nei jūsų prašymas, nei mūsų atsakymas mums nesukuria jokio teisiškai privalomo ar vykdytino įsipareigojimo. Be to, pripažįstate ir sutinkate, kad AAA pasilieka teisę savo nuožiūra atmesti visus jūsų arba bet kurio iš jūsų atstovų pateiktus pasiūlymus, prašymus bet kuriuo metu nutraukti diskusijas ir derybas su bet kuriuo galimu klientu.

3. INTERNETO SVETAINĖS PAKEITIMAI

3.1. Pasiliekame teisę:

3.1.1. be įspėjimo Interneto svetainę ar jos dalį pakeisti arba pašalinti (laikinai ar visam laikui) ir jūs patvirtinate, kad už jos pakeitimą ar pašalinimą mes neatsakome; ir

3.1.2. bet kada pakeisti šias Sąlygas ir jei jas pakeitus toliau naudojatės Interneto svetaine, laikoma, kad jūs sutinkate su atitinkamu pakeitimu.

4. NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINES

4.1. Interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines, kurias kontroliuoja ir tvarko kiti subjektai. Bet kokia nuoroda į kitas interneto svetaines nėra tokių svetainių patvirtinimas, ir jūs pripažįstate bei sutinkate, kad mes neatsakome už tų svetainių turinį ar galimybę jomis naudotis.

5. AUTORIŲ TEISĖS

5.1. Visos autorių teisės, prekių ženklai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Interneto svetainę ir jos turinį (įskaitant Interneto svetainės dizainą, tekstą, grafiką ir visą su ja susietą programinę įrangą bei pirminį programos tekstą) priklauso mums, yra mūsų licencijuojamos arba kitaip mūsų naudojamos pagal teisės aktus.

5.2. Prisijungdami prie Interneto svetainės sutinkate, kad jos turinį naudosite tik savo asmeninėms nekomercinėms reikmėms. Jokio turinio negalima parsisiųsti, kopijuoti, atgaminti, perduoti, saugoti, parduoti ar platinti be išankstinio rašytinio autorių teisių turėtojo sutikimo. Tai netaikoma Interneto svetainės puslapių atsisiuntimui, kopijavimui ir (arba) spausdinimui tik asmeninėms nekomercinėms reikmėms (naudoti namuose).

6. PRIVATUMAS

6.1. Mes visada vertinome asmens duomenų privatumą. Rinkdami, naudodami, atskleisdami ar tvarkydami asmens duomenis, laikysimės galiojančių privatumą reglamentuojančių teisės aktų ir savo Privatumo politikos.

6.2. Jei mums atsiųsite el. laišką, mes jį, įskaitant jo priedus, peržiūrėsime ir naudosime savo Privatumo politikoje nurodytoms reikmėms. Atkreipkite dėmesį į tai, kad esate atsakingi už tai, kad bet koks el. laiškas, kurį mums siunčiate, atitiktų teisės aktų reikalavimus. Norėdami daugiau sužinoti apie savo teises ir kaip laikomės privatumą reglamentuojančių teisės aktų, susipažinkite su mūsų Privatumo politika.

7. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS IR APRIBOJIMAS

7.1. Interneto svetainė pateikiama „TOKIA, KOKIA YRA“ ir „TOKIA, KOKIA PRIEINAMA“ be jokių pareiškimų ar patvirtinimų ir nesuteikiant jokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant numanomas garantijas dėl pakankamos kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, pažeidimų nebuvimo, suderinamumo, saugumo ir tikslumo, tačiau jomis neapsiribojant.

7.2. Tiek, kiek tai leidžiama pagal teisės aktus, mes neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar nuostolius, kurie kilo dėl jūsų naudojimosi Interneto svetaine arba yra su tuo susiję (įskaitant nuostolius, patirtus dėl prarasto verslo, galimybių, duomenų ar pelno, tačiau tuo neapsiribojant).

7.3. Mes negarantuojame, kad Interneto svetainės funkcijos veiks nepertraukiamai arba be klaidų, kad trūkumai bus ištaisyti arba kad Interneto svetainėje ar serveryje, kuriame ji veikia, nebus virusų ar kitų žalingų ar destruktyvių dalykų.

8. NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

8.1. Jūs sutinkate apsaugoti mus ir mūsų darbuotojus ir atstovus nuo visų įsipareigojimų, mokesčių už teisines paslaugas, žalos, nuostolių sąnaudų ir išlaidų, susijusių su bet kokiais mums pareikštais ieškiniais ar bylomis dėl to, kad pažeidėte šias Sąlygose arba kitus įsipareigojimus, susijusius su šios Interneto svetainės naudojimu, ir atlyginti su tuo susijusius nuostolius.

9. NUOSTATŲ ATSKYRIMAS

9.1. Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors iš šių Sąlygų yra dėl bet kokios priežasties negaliojanti, neteisėta ar neįvykdoma, ta Sąlyga atskiriama, o likusios Sąlygos lieka galioti visa apimtimi ir toliau yra privalomos ir vykdytinos.

10. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

10.1. Šias Sąlygas reglamentuoja ir jos yra aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę, ir jūs sutinkate su išimtine Lietuvos